Kunststofkozijnen
Kroon Nijkerk Vastgoed BV in
Nijkerk
Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van kunststofkozijn leveranciers in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de kunststofkozijnenleverancier en installateur. U ontvangt eenmalig een email.

Kroon Nijkerk Vastgoed BV
Luxoolseweg 6/A
3862WJ Nijkerk

tel: 033-2451284

Extra informatie

Bedrijfskantoor   
Kroon Nijkerk Vastgoed BV heeft ca. twintig medewerkers in eigen dienst. Daarnaast maakt het bedrijf uitsluitend gebruik van erkende, gerenommeerde, vakbekwame onderaannemers en leveranciers. Zij onderhouden veelal een jarenlange zakelijke relatie met Bouwmaatschappij Kroon BV. 
 
Naast directeur Evan Kroon wordt het bedrijfskantoor bezet door een administratief medewerkster en een werkvoorbereider / projectleider. Laatstgenoemde opereert zelfstandig en is verantwoordelijk voor diverse calculaties, werkvoorbereiding en begeleiding van onderhanden werken. 
 
Op de bouwplaats 
 
Op de grote bouwprojecten is de hoofduitvoerder verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en overleg met de projectbegeleiding op kantoor. Bij de kleinschalige bouwopdrachten/verbouwingen nemen de meewerkend voorlieden deze taken op zich. 
 
Op de bouwplaatsen is een aantal allround vaktimmerlieden werkzaam. Daarnaast zijn enkele onderhoudsmedewerkers en een schilder dagelijks op pad voor de nodige calamiteiten en onderhoudswerkzaamheden. In de eigen timmerfabriek worden kozijnen, ramen, deuren, trappen en overige prefab timmeronderdelen geproduceerd voor zowel eigen projecten als voor derden. 
 
Kernactiviteiten 
 
Algemeen 
 
Dienstverlening aan opdrachtgevers vindt op verschillende manieren plaats. Naast verwerving van opdrachten door middel van aanbestedingen voert Bouwmaatschappij Kroon veel projecten uit in zgn. "bouwteamverband". Bij de laatstgenoemde methode wordt gekozen voor één bouwondernemer die al in een vroeg stadium (ontwerp-besteksfase) deel uit maakt van het bouwteam. De opdrachtgever kan hierbij zelf zorgdragen voor contact met architect maar desgewenst kan ook Bouwmaatschappij Kroon zorgen voor het gehele proces van ontwerp, tekenwerk, constructieberekeningen en bouwvergunning. Door deze vroegtijdige en nauwe samenwerking kan economisch en esthetisch maximaal rendement gehaald worden uit de bouwplannen. 
 
 
Diversiteit als doelstelling 
 
De grote diversiteit aan opdrachten kenmerkt de doelstelling van ons bedrijf. Op deze wijze wordt aan een zo groot mogelijke opdrachtgeverskring diensten aangeboden. Deze brede marktbewerking zorgt tevens voor een spreiding van risico’s en een stabiele omzet. 
 
Kernactiviteiten - Nieuwbouw en renovatie 
 
Hoofdactiviteit van het bedrijf is het uitvoeren van utiliteitsprojecten. Hierbij moet gedacht worden aan zowel nieuwbouw als renovatie van scholen, openbare gebouwen, kantoor- en bedrijfspanden, appartementen, kerken, winkels, enz. In de particuliere sector is Kroon met name gericht op nieuwbouw, verbouw en renovatie van luxe woningen en villa’s. Ook vindt regelmatig casco-bouw plaats. 
 
 
Kernactiviteiten - Verbouw en onderhoud  
 
Een aantal allround onderhouds- vakmensen is dagelijks werkzaam aan kleinschalige verbouwingen, gebouwenonderhoud en schadeherstel. Ondersteuning van de eigen timmerfabriek en schilder speelt hierbij een belangrijke rol. Onderhouds- en calamiteitenopdrachten kunnen volledig in eigen beheer en daardoor zeer efficiënt uitgevoerd worden. 
 
 
Kernactiviteiten - Binnenstadprojecten  
 
Een specialisme is het realiseren van binnenstadprojecten. Dit kan variëren van uitsluitend het renoveren van panden tot het slopen van oude gebouwen en vervolgens nieuwbouwen van bijvoorbeeld winkels en appartementen. Het creatief omgaan met de beperkte ruimte, de complexe logistiek en de bouwkundige aandachtspunten vragen veel expertise en verantwoorde bouwmethodes. 
 
 
Kernactiviteiten - Projectontwikkeling  
 
Naast uitvoering van werken voor opdrachtgevers worden ook eigen projecten ontwikkeld. Aankoop van grond of bestaande gebouwen, het complete vergunningstraject en de uiteindelijke realisatie vinden geheel in eigen beheer plaats. Hierbij moet vooral gedacht worden aan inbreidingslocaties in binnensteden (detailhandel/appartementen, publieke ruimtes e.d.) en kleinschalige woningbouwprojecten.

Specialiteit
  • Utiliteitsprojecten 
  • Particuliereprojecten 
  • Bouwprojecten 
  • Aannemer 
  • Nieuwbouw 
  • Renovatievanscholen 
  • Openbaregebouwen 
  • Kantoor-enbedrijfspanden 
  • Bouwopdrachten/verbouwingen 
  • Renovatievanwoningen